Yn ystod y broses o adeiladu’r fferm wynt ar Mynydd y Betws, fe gloddiodd archaeolegwyr yn lleoliadau’r tyrbinau gwynt ac ar hyd cwrs llwybrau newydd. Fodd bynnag, gan mai’r bwriad oedd i’r fferm wynt osgoi safleoedd archaeolegol hysbys, ychydig iawn a ganfuwyd. Felly, mae cloddiad archaeolegol cymunedol 2017 yn gyfle i ddysgu mwy am bobl gynhanesyddol Mynydd y Betws. Bydd tri thwmpath Oes Efydd a rhannau o’r aliniad cerrig yn cael eu harchwilio.

Dyddiadur Cloddio Mynydd y Betws

Mynydd y Betws Dig Diary (English)

During windfarm construction on Mynydd y Betws, archaeologists excavated at the locations of wind turbines and along the course of new trackways, but as the windfarm was designed to avoid known archaeological sites very little was found. The 2017 community archaeological excavation is thus an opportunity to find out more about the prehistoric people of Mynydd y Betws. Three Bronze Age mounds  and sections of a stone alignment will be investigated.

Posted by: dyfedher | February 26, 2014

Diwrnod Archaeolegol Ceredigion Archaeology Day

Ceredigion Archaeology day poster image

Posted by: dyfedher | March 24, 2010

Comment on an archaeological record

Found something interesting on Archwilio that you’d like to tell us about? Perhaps you have information, or just want to share your thoughts about an archaeological site or monument. Here is the place to do it. Please quote the Archwilio record Primary Reference Number (PRN) in your comment so the correct record can be identified. To obtain more information on a record please see our Enquiries Page.

Categories